Sağ Kol ve Sol Kol Arasındaki Fark Nasıl Düzelir

Sağ Kolun Sol Koldan Kalın Olması

Bu yazımızda kollar arasındaki orantısızlık belirli oranlarda nasıl giderilir? konusuna değineceğiz. Birçok insanın kollarından birisi, diğer kolundan daha güçlü ve hatta daha uzun veya şekil olarak ufak farklılıklarda olabilmektedir. Uzunluk farkı az miktarlarda olsa da, bazen bu orantısızlık bir seviyeden sonra sporcular için bir takım sorunlara neden olabilmektedir.
Bahsedilen bu sorun, yapılacak farklı uygulamalar sayesinde bir nebze de olsa düzeltilebilmektedir. İki kolun eşit güçte olmaması, eşit güçte olma oranından daha fazladır. Yani bu durum sadece sizin yaşadığınız anormal bir durum olmaktan ziyade, neredeyse normal karşılanabilecek bir durumdur.
Kollarda görülen gücün orantısız olması durumunu, dumbella yapılacak bazı çalışmalarla ve tek kol çalışmalarıyla en aza indirmek mümkündür. Bunun yanı sıra, spor salonunda çift kol ile yapılacak setlerin bir kısmını, zayıf kol ile yapmakta yararlı olacaktır. Tek kollu antreman sistemi, sorunun çözümü konusunda etkili olmaktadır.

Sağ – Sol Dengesizliği

Ancak burada dikkat edilmesi gereken en önemli konu, kaslar üzerinde belirli bir denge sağlanana kadar makinelerden uzak durulması gerektiğidir. Öncelikle dumbell ile tek kol çalışmaları yapılmalıdır. Çift kolla yapıldığında bile, zayıf kolunuzda güçlü kolunuzla aynı orantıda zorlanacak, ve böylelikle baskın kolunuzdan fazla geri kalmayacaktır. Bunun üzerine yine dumbell ile yapılan tek kol çalışması, zayıf kolunuzun diğer kolunuzla aynı orantıyı yakalamasına yardımcı olacaktır.

Bir Kolum Diğer Kolumdan Daha İri

Kolları orantılama çalışmaları yapılırken en fazla yapılan yanlışlardan birisi de, zayıf kol üzerine fazladan setler uygulanmasıdır. Bu zayıf olan kolun overtraining’e yani fazla çalışmaya maruz kalmasına neden olacaktır. Böylelikle fazla çalışılan zayıf koldaki büyüme duraksayacak veya daha küçük bir görüntüye neden olacaktır.
Zayıf kolu geliştirmek için set şeklinde çalışmak yerine, yarım setler şeklinde orantısızlığı gidermeye çalışmak daha mantıklı olacaktır. Örneğin 12 tekrar 3’er set şeklinde dumbell çalışıyorsanız, her sette zayıf kolunuza 3-4 tekrar daha fazla yaptırabilirsiniz. Veya tüm setler bittiğinde, 60 saniye kadar dinlendikten sonra, zayıf kolunuza 6’şar tekrar ile 3 set şeklinde yapabilirsiniz. Bir kaç ay içinde farkın öncekine göre kapandığını gözlerinizle görebilirsiniz.

yorum Yap